Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, cz. III

Jan Turyna

Wstęp Jedną z cech współczesnej gospodarki światowej jest możliwość swobodnego przepływu kapitałów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi zarówno w da nym kraju, jak też w różnych krajach....

Skutki podatkowe umorzenia akcji i udziałów

Ryszard Walos

Zasady umarzania akcji (udziałów) przed 1.1.2001r. i opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z umorzenia Umarzanie akcji (udziałów) w trybie KH Wśród tegorocznych publikacji poświęconych problematyce...

Podatkowy znak równości

Marek Kozaczuk

Artykuł jest odpowiedzią autora publikacji z MoPod Nr 5/2001 na prezentowaną powyżej polemikę adw. R. Walosa Przede wszystkim pragnę wskazać, że w moim artykule pt. „Umorzenie udziałów osoby fizycznej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237