Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Egzekucja z nieruchomości. Część 2

Leszek Guzek

Etapy egzekucji Według art. 46 KC nieruchomościami są części po wierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich...

Niekonstytucyjność rozporządzenia wykonawczego VAT

Jerzy Martini

Upoważnienie ustawowe (art. 92 konstytucji) Art. 92 ust. 1 konstytucji mówi, że: „Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w...

Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym - plusy i minusy

Anna Bryńska

Dostępność wykonywania zawodu Z zadowoleniem należy przyjąć fakt, iż nie zrezygnowano z ograniczenia dostępności wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Jeden z projektów zmian ustawy zakładał bowiem...

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, cz. I

Jan Turyna

Zakres podmiotowy ustawy o rachunkowości Zakres podmiotowy rachunkowości w znowelizowanej ustawie ( art. 2) nie uległ większym zmianom w porównaniu z wersją ustawy z 1994 r. W kontekście podmiotowości...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237