Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Moment uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów

Andrzej Paczuski, Anita Kalawa

Norma prawna Kwestia przyporządkowywania kosztów do odpowiednich lat podatkowych jest uregulowana przede wszystkim w art. 15 ust. 4 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1....

Hipoteka przymusowa zabezpieczająca zobowiązania podatkowe

Wojciech Morawski, Bogumił Brzezińsk, Bogumił Brzeziński

Uwagi wprowadzające Regulacja hipotecznego zabezpieczenia zobowiązań podatkowych przeszła znamienną ewolucję. Ustawa o zobowiązaniach podatkowych przewidywała w pełni tajną hipotekę ustawową 1....

Podatkowe aspekty factoringu

Ireneusz Korczyński

Factoring a podatki dochodowe Factoring, ze względu na swój mieszany charakter i wewnętrzne zróżnicowanie czynności wchodzących obok przelewu wierzytelności w jego skład, rodzi w praktyce stosowania...

Opodatkowanie umowy o roboty budowlane

Zbigniew Huszcz

Zarys zagadnienia Spośród wszystkich cech charakterystycznych umów o roboty budowlane stosunkowo największy wpływ na opodatkowanie podatkiem dochodowym ma zarówno długotrwałość umowy, zazwyczaj...

Leasing w rachunkowości

Mikołaj Turzyński

Wprowadzenie Jednym z celów nowelizacji ustawy o rachunkowości jest uwzględnienie w niej postanowień Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 . Przemawia za tym wzrost znaczenia MSR jako uznanego...

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Leszek Guzek

Czynności procesowe wszczęcia postępowania egzekucyjnego Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, a w...

Umorzenie udziałów osoby fizycznej w spółce z o.o.

Marek Kozaczuk

Umorzenie udziałów po 1.1.2001 r. Uwagi ogólne Udział w spółce z o.o. może ulec prawnemu unicestwieniu m.in. w wyniku umorzenia na podstawie przepisów prawa oraz postanowień umowy spółki. Art. 199 § 1...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237