Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Udostępnianie akt w postępowaniu podatkowym

Grzegorz Kaptur

Zawarte w ustawie z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa przepisy regulujące postępowanie podatkowe wzorowane są na rozwiązaniach zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa...

Odsetki od zaległości podatkowych. Kolejny bubel ustawowy?

Konrad Rogowski

Ordynacja podatkowa Uchwalona w 1997 r. ordynacja podatkowa budziła wiele kontrowersji jeszcze w trakcie procedury legislacyjnej. Przyjęte na mocy jej przepisów rozwiązania dotyczące między innymi...

Opodatkowanie usług finansowych

Mariusz Kośmider

Artykuł omawia zagadnienia opodatkowania usług finansowych i czynności wykonywanych w ramach tych usług podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkiem od towarów i usług...

Odsetki od zaległości podatkowej a odsetki od nadpłaty

Zdzisław Modzelewski, Tomasz Ciszewski

Regulacja ustawowa Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na następujące pytanie: czy odsetki zapłacone od nienależnej zaległości podatkowej stanowią nadpłatę w rozumieniu przepisów o...

Opodatkowanie VAT reprezentacji albo reklamy w orzecznictwie NSA

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Wprowadzenie Opodatkowanie VAT czynności związanych z potrzebami podatników VAT w zakresie reprezentacji albo reklamy należy do problematyki, która najczęściej jest przedmiotem zainteresowania i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237