Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Ograniczenia dotyczące kapitałowego obrotu dewizowego

Wanda Wójtowicz

Wprowadzenie Artykuł stanowi drugą część opracowania poświęconego rozwiązaniom ustawy dewizowej z 1998 r. odnoszącym się do obrotu dewizowego 1. Omówione zostały w nim zasady dokonywania...

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Iwona Czauderna

Wprowadzenie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 7.1991 r. 1została znowelizowana; najnowsze zmiany wprowadzone zostały ustawą z 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od...

Nowy kodeks spółek handlowych. Spółki osobowe

Sławomir Skupień

Wprowadzenie W dniu 1.1.2001 r. weszła w życie ustawa z 15.9.2000 r. - kodeks spółek handlowych 1 . W ramach niniejszego artykułu zostaną zasygnalizowane jedynie pewne istotne zmiany, jakie...

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

Sebastian Kuros

Definicja 1.1.2001 r. katalog polskich spółek handlowych został poszerzony o właściwie nieznaną wcześniej w Polsce spółkę komandytowo-akcyjną. Jest to spółka, w której jeden lub kilku ze wspólników...

Podatkowe aspekty procesów odzysku i recyklingu

Piotr Wnorowski, Michał Bernat

W artykule zostały przedstawione praktyczne zagadnienia procesu odzysku i recyklingu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych tych procesów. Od 1.1.2002 r. na przedsiębiorcach spoczywają...

Podatek od czynności cywilnoprawnych a spółki, cz. 1

Marcin Panek, Marek Jarocki

W artykule szczegółowo omówiono zagadnienia opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych tworzenia i funkcjonowania spółek. Rozważania w pierwszej części dotyczą przedmiotu opodatkowania i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248