Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Ryczałtowe rozliczanie kosztów usług

Marcin Jamroży

Spory podatkowe wywołuje zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów zryczałtowanego, ustalanego na bazie kosztowej, wynagrodzenia za świadczenie usług. Problem dotyka zwłaszcza polskie spółki-córki,...

Określanie wysokości straty w drodze decyzji

Maciej Kucharski

Autor omawia bardzo ważny problem terminu, w jakim organ podatkowy ma prawo wydać decyzję o wysokości straty. Brak odpowiedniego przepisu w Ordynacji podatkowej powoduje, że odliczenie straty wiąże...

Związek kosztu z przychodem- cz. II

Marek Pawlik

W pierwszym artykule z tego cyklu, dotyczącym związku kosztu z przychodem, analiza polskiego przedwojennego podatku dochodowego pokazała, że doktryna podatkowa tego okresu wyraźnie opowiedziała się za...

Dowody w postępowaniu podatkowym

Leszek Guzek

Charakterystyka podatkowego postępowania jurysdykcyjnego Postępowanie podatkowe zaliczane jest do szczególnego postępowania administracyjnego. Ma ono określone cechy, pozwalające zaliczyć je do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248