Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Podatek od czynności cywilnoprawnych a spółki, cz. II

Marcin Panek, Marek Jarocki

Przedstawiamy drugą część artykułu poświęconego podatkowi PCC od umowy spółki. W poprzednim numerze MoPod autorzy omówili przedmiot opodatkowania tym podatkiem i moment powstania obowiązku...

Kontrola podatkowa u osoby prawnej

Jarosław Wowra

Pojęcie kontroli podatkowej 1. Instytucja kontroli podatkowej została uregulowana w Dziale VI Ordynacji podatkowej. Jej celem jest sprawdzenie, czy podatnicy, płatnicy i inkasenci wywiązują się z...

Czynniki powstawania obowiązków inkasenta

Adam Nita

Pojęcie inkasenta Ordynacja podatkowa określając pojęcie inkasenta ogranicza się do stwierdzenia, że jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej,...

Nadużycie prawa podatkowego

Przedmiotowa umowa sprzedaży była nieważna ze względy na zawarcie jej w celu obejścia prawa rozumianego w tym przypadku nie jako pominięcie obowiązującej regulacji prawnej, ale jako nadużycie...

VAT - "puste faktury"

Przepis art. 33 ust. 1 VATU nie ma zastosowania w sytuacji, gdy wystawiona faktura z wykazanym w niej podatkiem nie odzwierciedla rzeczywistej sprzedaży. Uchwała NSA (7) z 22.4.2002 r., FPS 2/02 ...

VAT - przedłużenie terminu zwrotu podatku

Przedłużenie terminu do zwrotu różnicy podatku, o jakim mowa w art. 21 ust. 6 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 50, poz. 11 ze zm.) następuje w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248