Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Sankcje w VAT wobec spółki cywilnej

Krystyna Dziedzic

Urząd skarbowy w trakcie kontroli stwierdził nieprawidłowości co skutkowało wydaniem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w VAT oraz decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie. Mam wątpliwość...

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Krystyna Witt

Trzyosobowy zarząd Firmy chce upoważnić osobę fizyczną do reprezentowania Firmy w niektórych sprawach. Czy należy zapłacić opłatę skarbową od każdego pełnomocnictwa, udzielonego w jednym akcie...

Pojęcie i rodzaje obrotu dewizowego

Wanda Wójtowicz

Wprowadzenie W obowiązującej od 1999 r. ustawie dewizowej1 dokonano wielu istotnych zmian w porównaniu do regulacji prawa dewizowego opartej na ustawie z 1994 r.2. Zmiany dotyczą zarówno materialnego...

Wyposażenie w kapitał zakładu położonego za granicą

Marcin Jamroży

W artykule przedstawiono implikacje podatkowe finansowania działalności gospodarczej prowadzonej przez polskiego przedsiębiorcę za granicą w formie zakładu. Rozważania dotyczą zarówno wyposażenia...

Pożyczka z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Artur Lewicki

Autor przedstawia problematykę udzielania pożyczek ze środków funduszu ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy środki z funduszu pożyczane są na cele nieokreślone w ustawie. Wartykule zostały...

Jednostkowe sprawozdanie finansowe - obowiązki

Agata Okuszko

Artykuł jest uzupełnieniem do tekstu J. Kalinowskiego i M. Turzyńskiego omawiającego sprawozdania finansowe, który ukazał się w MoPod 5/2002. Autorka przedstawia obowiązki dotyczące prawidłowego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248