NAJNOWSZE

Przedawnienie wierzytelności – skutki w podatkach dochodowych

Tomasz Lenart, Urszula Lewińska

Moment przedawnienia wierzytelności ma zasadnicze znaczenie z perspektywy określenia nie tylko granic czasowych prawa do rozpoznania kosztu z tytułu rezerw, odpisów aktualizujących wierzytelności,...

Kiedy można wystawić notę korygującą?

Każdą pomyłkę (błąd) na fakturze dotyczącą pozycji określonych w § 5 ust. 1 pkt 1–5 rozporządzenia można skorygować notą korygującą. W szczególności mogą one dotyczyć imion i nazwisk lub nazw bądź...

Obowiązek podatkowy w VAT przy nabyciu nieruchomości

Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na spółdzielnię, stanowiące dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 VATU i w konsekwencji równoznaczne z tym wydanie jej nieruchomości,...

Ustalenie wartości początkowej samochodu używanego

Skoro bowiem brak wszystkich dokumentów potwierdzających wydatki na remont samochodu, których zgodnie ze stanowiskiem NSA strona nie musiała gromadzić, to nie ma możliwości ustalenia wartości...

Zapłata podatku przez wspólników spółki cywilnej

Skoro ustawodawca dopuszcza, a wręcz nakazuje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą dokonywanie zapłaty podatków w sposób bezgotówkowy, nie regulując w sposób szczególny zasad obrotu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026