NAJNOWSZE

Stawka VAT przy sprzedaży karnetów i biletów wstępu

Jowita Pustuł, Tomasz Tylus

Z analizy interpretacji podatkowych i wyroków sądów administracyjnych wynika, że w ostatnim czasie coraz więcej wątpliwości budzi opodatkowanie VAT usług rekreacyjnych. Przedmiotem niniejszego...

Ulga na dziecko – korekta zeznania

Tym samym dopuszczenie do możliwości jednostronnego korygowania przez jednego z rodziców wcześniejszego oświadczenia o proporcji, w jakiej chce on skorzystać ze swojego prawa do ulgi rodzinnej,...

Wypłata dywidendy rzeczowej

Wypłata z zysku w formie rzeczowej nie różni się, zdaniem tutejszego sądu, jeżeli chodzi o konsekwencje podatkowe, od dywidendy wypłacanej w formie pieniężnej. (...) skoro wprost z przepisów prawa nie...

Przychód w przypadku nieodpłatnego poręczenia

Wartość rynkowa usługi poręczenia nie powinna być inna, gdyby wskazane cztery kredyty poręczał bank, a inna, gdyby poręczenia umowy udzieliło kilka podmiotów. (...) Zgodzić należy się również ze...

Kurs stosowany przy wycenie różnic kursowych

Kurs stosowany przy wycenie różnic kursowych

 Dla spełniania przesłanki faktycznego zastosowania kursu kluczowe znaczenie ma zatem przeprowadzenie rzeczywistej transakcji finansowej, nie jest natomiast desygnatem analizowanej nazwy potencjonalne...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3016