NAJNOWSZE

Szwedzki stół jako przychód pracownika

Jeśli zatem na takim spotkaniu nie podaje się dań w sposób wyodrębniony dla każdej osoby (pracownika), to wówczas wykluczona zostaje możliwość obliczenia wartości świadczenia (posiłku) i jego...

Czynsz i opłaty za media – świadczenie kompleksowe

W stanie faktycznym sprawy czynsz najmu nie obejmował opłat za ewentualne inne świadczenia wynajmującego na rzecz najemcy, w tym za media i inne świadczenia dodatkowe, brak zatem podstaw do przyjęcia,...

Niewielkie ilości produktów własnych przekazywane określonym instytucjom w celu wykonania na nich badań laboratoryjnych nie są uznawane za próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy, przy jednoczesnym braku opodatkowania podatkiem VAT ww. przekazań

Sylwia Adamczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 4.4.2013 r., IPPP1/443-24/13-2/PR (…) przekazanie przedmiotowych produktów oraz surowców do instytutów celem wykonania specjalistycznych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026