NAJNOWSZE

Opodatkowanie kwoty partycypacji w TBS

Kwota partycypacji nie jest prawem, na podstawie którego osobie uprawnionej przysługują korzyści majątkowe. Stanowi ona warunek zawarcia przez osobę fizyczną z TBS umowy najmu. Zakończenie umowy najmu...

Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów

Sylwia Adamczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Łodzi z 3.10.2012 r., IPTPB3/423-228/12-5/GG (…) jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki, będzie zbywać...

Ubytki naturalne kosztem podatkowym?

Krzysztof Berliński

Przedmiotem niniejszego artykułu jest dopuszczalność ujmowania strat w kosztach podatkowych. Temat poruszany jest relatywnie często, rzadziej jednak w kontekście niedoborów o charakterze naturalnym,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026