NAJNOWSZE

Najważniejsze orzecznictwo TSUE w zakresie VAT w 2012 r.

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic

Spis treści: Wstęp Najem pomieszczeń oraz świadczenie usług dodatkowych – świadczenie jednolite czy rozdzielne Czy i kiedy nabywca musi potwierdzić odbiór faktury korygującej Kryteria...

„Pożyczka odwrotna” jako usługa finansowa

Nabycie wierzytelności danej firmy w celu jej wykorzystania do operacji prawno-gospodarczych zaliczane jest do usług pośrednictwa finansowego. Usługa ta mieści się w grupowaniu PKWiU 65.23.10 „usługi...

Opodatkowanie zysków przeznaczonych na kapitał zapasowy

Skoro przepisy KSH dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026