NAJNOWSZE

Opis stanowiska wnioskodawcy we wniosku o interpretację

Jeżeli organ uprawniony do wydania interpretacji uznał, że tak przedstawiony stan faktyczny nie jest zgodnie z dyspozycją cytowanego przepisu „wyczerpujący”, miał prawo zażądać jego uzupełnienia. Ale...

Odliczenie VAT przez oddział zagranicznej spółki

Zasada neutralności VAT, umożliwiająca odliczenie podatku naliczonego, ma zastosowanie bowiem tylko do podatników wykonujących czynności opodatkowane VAT. Jeśli zaś podatnik takich czynności nie...

Odpisy amortyzacyjne od wartości części budynku

Istotą amortyzacji jest zwrot nadkładów poniesionych na nabycie składników majątku, przy pomocy których podatnicy osiągają przychody podlegające opodatkowaniu, które to nadkłady – z woli ustawodawcy –...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026