NAJPOPULARNIEJSZE

Polityka podatkowa w Polsce i przesłanki jej kształtowania

Andrzej Gomułowicz

Jednym z ważnych tematów, jaki bez wątpienia zainteresuje zarówno teoretyków jak i praktyków prawa podatkowego, jest polityka podatkowa. Gorąco zachęcamy do lektury poniższego artykułu. I. Wstęp 1....

Opodatkowanie podziału spółek kapitałowych, cz. I

Olgierd Łunarsk, Paweł Majka, Olgierd Łunarski

W artykule przedstawiono zasady opodatkowania dochodu uzyskanego przez poszczególne podmioty w wyniku podziału spółek, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących...

Skarga kasacyjna

Sąd może rozważyć zasadność skargi kasacyjnej w aspekcie podniesionych zarzutów i wniosków, nie jest natomiast uprawniony do rozpoznawania nowych zarzutów, zgłoszonych po wniesieniu skargi kasacyjnej,...

Rozliczanie mediów we wspólnocie mieszkaniowej

Stella Brzeszczyńska

Sposób rozliczania zakupu mediów przez wspólnoty mieszkaniowe od dawna budzi bardzo dużo sporów. Po części wynikają one z faktu, że w doktrynie zarysowały się dwa odrębne poglądy odnośnie do statusu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226