Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Czy można bezpiecznie stosować karty paliwowe?

Czy można bezpiecznie stosować karty paliwowe?

Adam Mariański, Konrad Dura

Karty paliwowe są źródłem podatkowych wątpliwości, w szczególności na gruncie podatku od towarów i usług. Kontrowersje dotyczą zwłaszcza istoty stosunku prawnego pomiędzy firmą paliwową dokonującą...

Zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku reinwestycji

Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska

Zdaniem Ministra Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnieniu z opodatkowania podlega dochód z nowej inwestycji rozumiany jako dochód osiągnięty z wyodrębnionego zespołu składników majątku...

Wydatki na szkolenia

Zakwestionowane wydatki na szkolenia nie tylko nie mają bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą skarżącego, lecz nie mieszczą się również w tzw. kosztach ogólnych. Skarżący nie zatrudnia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248