NAJNOWSZE

Klasyfikacja i opodatkowanie VAT umowy cesji

Wprawdzie zarówno w przypadku umowy przedwstępnej, jak i cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy nie dochodzi do ostatecznego rozporządzenia towarem, jeśli jednak czynność przewidziana w...

VAT od zbycia prac adaptacyjnych w szpitalu

Zbycie prac adaptacyjnych wykonanych przez stronę skarżącą w dzierżawionych od szpitala pomieszczeniach nie może zostać uznane za odpłatną dostawę towarów, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną...

Koszty uzyskania przychodu przy premii dla twórców

Premia może stanowić dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika – twórcę (lub za nabycie tych praw przez pracodawcę). Oznacza to, że do zastosowania kosztów w...

Zawieszenie postępowania w Ordynacji podatkowej

Zawieszenie postępowania w Ordynacji podatkowej

Mateusz Gogol

Celem artykułu jest omówienie problematyki zawieszenia postępowania. Autor ze względu na obszerność zagadnienia omówi tę instytucję tylko na gruncie Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU) i skupi się na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2019
Liczba tekstów: 2992