NAJNOWSZE

Wydatki na szkolenia

Zakwestionowane wydatki na szkolenia nie tylko nie mają bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą skarżącego, lecz nie mieszczą się również w tzw. kosztach ogólnych. Skarżący nie zatrudnia...

Przychody i koszty w umowie faktoringu

Ze względu na to, że kwota wypłacona przez nabywcę wierzytelności (faktora) została już wcześniej zaliczona do przychodów spółki jako przychód należny, zbycie wierzytelności w ramach umowy faktoringu...

Opodatkowanie odszkodowania ze stosunku pracy

Celem zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 PDOFizU jest więc uniknięcie sytuacji, w której do poszkodowanego nie trafiłaby w całości równowartość uszczerbku w majątku, a stałoby się tak wówczas, gdyby...

Świadczenia pracownicze a przychód 
 – wybrane problemy

Świadczenia pracownicze a przychód – wybrane problemy

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące świadczeń pracowniczych jako przychodu ze stosunku pracy. Wskazano także wątpliwości wynikające z kwalifikacji niektórych świadczeń jako przychodów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026