Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Prawidłowa weryfikacja kontrahentów na potrzeby VAT

Oceniając, czy standard przezornego przedsiębiorcy został w przypadku skarżącej zachowany, nie można też pominąć faktu, jak skarżąca postępowała w przypadku innych – tego samego typu – usługodawców. W...

Opinie zabezpieczające – wybrane aspekty procesowe

Hanna Filipczyk

Celem tego artykułu jest omówienie wybranych aspektów proceduralnych postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczających, uregulowanego w przepisach rozdziału 4 Działu IIIa ustawy z 29.8.1997 r....

Zmiany w podatkach dochodowych w 2021 r.

Zmiany w podatkach dochodowych w 2021 r.

Adam Mariański, Łukasz Porada

Od 1.1.2021 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawy o podatkach dochodowych. Celem omawianych zmian jest przede wszystkim tzw. uszczelnienie systemu podatkowego. W artykule omówiono zmiany w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131