Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Stawka VAT na wynajem krótkoterminowy pracownikom

W związku z powyższym, jeżeli – tak jak w niniejszej sprawie – skarżąca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmie nieruchomości mieszkalne najemcy, który następnie udostępni je...

Opodatkowanie VAT partycypacji bezzwrotnej

O ile co do zasady rację ma organ interpretacyjny, podnosząc w skardze kasacyjnej, iż zakres stosowania zwolnień, o których mowa w przepisach VATU, stanowiących implementację do polskiego porządku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248