NAJPOPULARNIEJSZE

Cesja wierzytelności na gruncie VATU

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Decyzja Dyrektora IS w Łodzi z 13.07.2007 r.1 Podatnik poprzez zakup wierzytelności od wierzyciela pierwotnego świadczy usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 VATU, której istotą jest zwolnienie zbywcy...

Zasady powstawania przychodów z działalności gospodarczej

Mariusz Chudzik

Kwestia zasad powstawania przychodów z działalności gospodarczej jest podstawową kwestią dla przedsiębiorców. Ze względu na obszerność problematyki związanej z tą kwestią niniejsze opracowanie dotyczy...

Opodatkowanie podatkiem VAT kary umownej

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Decyzja Dyrektora IS w Warszawie z 13.09.2007 r.1 Usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść, nawet...

Ogłoszenie upadłości a opodatkowanie VAT

Zobowiązanie powstaje z mocy prawa bez względu na fakt złożenia (bądź nie) deklaracji. W sytuacji bowiem niezłożenia przez podatnika deklaracji bądź ustalenia przez organ wysokości zobowiązania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237