NAJPOPULARNIEJSZE

Dochody z kapitałów pieniężnych - wybrane zagadnienia

Kaja Zaremba-Jesiotr, Maria Fałowska-Kupis

Spis treści: 1. Kategorie kapitałów pieniężnych2. Odsetki od pożyczek3. Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych4. Przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach...

Dodatkowe zobowiązania w VAT a przepisy KKS

Przepis art. 27 ust. 6 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie może stanowić podstawy do ustalenia osobie fizycznej dodatkowego...

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Adam Hellwig

Niniejszy artykuł przedstawia zarys najważniejszych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych1, które zostały wprowadzone ustawą z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od...

Nakłady na budynek, jego sprzedaż i podatek VAT

Michał Szczypiór

Kilka lat temu nabyliśmy budynek z przeznaczeniem na wyłączne prowadzenie działalności gospodarczej. Z uwagi na prowadzone prace remontowe, nabyty budynek był traktowany jako środek trwały w budowie....

Organ władzy publicznej jako podatnik VAT

Należy uznać, że kryterium decydującym o uznaniu organu (urzędu) władzy publicznej za podatnika VAT jest zachowywanie się nie jak organ władzy, lecz jak podmiot gospodarczy (przedsiębiorca) w stosunku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237