NAJPOPULARNIEJSZE

Najem lokalu na cele działalności a VAT

Krystyna Dziedzic

W grudniu 2001 r. wystąpiłem do urzędu skarbowego o zwrot niesłusznie zapłaconego podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu lokalu na cele biurowe. Urząd skarbowy odmówił stwierdzenia nadpłaty,...

Aspekty podatkowe podziału spółek kapitałowych

Dominik Gajewski

Podział spółek kapitałowych, obok procesu łączenia i przekształcania jest formą ich restrukturyzacji. W artykule zostały omówione zagadnienia podatkowe dotyczące podziału spółek kapitałowych ze...

Jaki to samochód?

Elżbieta Puławska

Prawidłowe określenie rodzaju kupowanego pojazdu bądź kupowanego do niego paliwa decyduje o możliwości obniżenia należnego VAT. Problematyczne jest co decyduje o charakterze pojazdu - świadectwo...

Umorzenie zaległości podatkowej a kognicja NSA

Leszek Guzek

W artykule zostały omówione szczegółowo zagadnienia dotyczące postępowania w sprawach o umorzenie zaległości podatkowych w aspekcie uznaniowej oceny przesłanek umorzenia przez organy skarbowe. Decyzja...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248