NAJPOPULARNIEJSZE

Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku VAT?

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 16.10.2008 r.1 Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 VATU w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2008 r. zwalnia się od podatku świadczenie usług przez...

Odpowiedzialność za firmanctwo

Dariusz Zalewski

Zmniejszenie obciążeń podatkowych jest dopuszczalne pod warunkiem wykorzystywania do tego celu legalnych metod działania. Ukrywanie prawdziwych rozmiarów swojej działalności pod cudzym nazwiskiem lub...

Usługa turystyki

Procedura VAT-marża obejmuje bowiem każdy podmiot świadczący usługi, które mogą być uznane za usługi turystyki (art. 119 ust. 3 w zw. z ust. 1). W rezultacie, wobec braku definicji tego rodzaju usług...

Zapłata w formie przekazu

Zapłata w formie przekazu prowadzi bezpośrednio do zapłaty na rzecz wystawcy faktury, ponieważ uwalnia go od długu wobec jego wierzyciela. Nie występuje przy tym żaden pośrednik, na co słusznie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191