NAJPOPULARNIEJSZE

NSA: postępowanie celne - przedstawicielstwo pośrednie

Z przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w sprawach celnych, jak również zart. 66 § 3 w zw. z art. 3 § 1 pkt 11 lit. b) nie wynika, że podmiot gospodarczy, mający siedzibę na obszarze...

Umowa o dzieło a prawa autorskie

Krystyna Witt

Osoba zatrudniona obecnie na umowę o pracę przez kilka poprzednich miesięcy zawierała z naszą firmą umowy o dzieło. Wypłata z tych umów nastąpiła jednak dopiero teraz. Czy w takiej sytuacji od...

Przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi

Aleksander Kaźmierski

Wprowadzenie Przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi jest powszechnie praktykowane przez podmioty gospodarcze. Wykorzystywaniu tego mechanizmu optymalizacji wysokości opodatkowania przez...

Doręczenie w postępowaniu podatkowym

Robert Pasternak, Małgorzata Nowosielska

Charakter prawny doręczenia Doręczenie, z pozoru czynność w swej istocie prosta, ma olbrzymie znaczenie dla prawidłowości przebiegu postępowania podatkowego, ponieważ “stanowi czynność...

Umowa gwarancji. Umowa poręczenia

Ryszard Klocek

Poniższy artykuł jest próbą porównania dwóch umów cywilnoprawnych: umowy poręczenia i umowy gwarancji, które coraz częściej występują w praktyce gospodarczej. Umowa poręczenia Poręczenie zostało...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226