NAJPOPULARNIEJSZE

Uwzględnienie VAT w wartości nieodpłatnego świadczenia

Ustalona cena nie może być indywidualizowana dla skarżącej spółdzielni w zależności od tego, czy i w jakiej wysokości podatek VAT mogłaby ewentualnie odliczyć lub czy mogłaby powiększyć wysokość...

Łączne opodatkowanie wdów i wdowców

Paweł Orawiec

Artykuł stanowi próbę wskazania na wątpliwości, jakie mogą pojawić się w sytuacji łącz­nego opodatkowania wdów i wdowców w zakresie sposobu wyrażenia woli wspólnego opodatkowania, a także wymagań...

Umowa wydawnicza a VAT

Twórca, który przenosi prawa autorskie do napisanego przez siebie utworu na rzecz nabywcy (wydawnictwa), musi być uznany za podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191