NAJPOPULARNIEJSZE

Dochody z kapitałów pieniężnych - wybrane zagadnienia

Kaja Zaremba-Jesiotr, Maria Fałowska-Kupis

Spis treści: 1. Kategorie kapitałów pieniężnych2. Odsetki od pożyczek3. Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych4. Przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach...

Status spółki osobowej na gruncie umowy bilateralnej z Niemcami

Marcin Jamroży, Maciej Guzek

Opodatkowanie dochodów z udziału w spółkach osobowych nasuwa wiele zasadniczych wątpliwości na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj. w sytuacji gdy wspólnik spółki osobowej nie jest...

Rozliczanie mediów we wspólnocie mieszkaniowej

Stella Brzeszczyńska

Sposób rozliczania zakupu mediów przez wspólnoty mieszkaniowe od dawna budzi bardzo dużo sporów. Po części wynikają one z faktu, że w doktrynie zarysowały się dwa odrębne poglądy odnośnie do statusu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191