NAJPOPULARNIEJSZE

Określenie wartości początkowej zabytkowego samochodu

Natomiast w sytuacji gdy zakup dotyczy przedmiotu niezdatnego do użytku, w znacznym odstępstwie czasu przed założeniem ewidencji i do jego doprowadzenia do stanu używalności połączone jest z nakładami...

Nowelizacja ustawy o podatku VAT i podatku akcyzowym z komentarzem

Mariusz Kośmider, Piotr Trybała, Karolina Węgrzyn

W niniejszym artykule zostały skomentowane istotne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym w wprowadzone w 2002 r. Wiele proponowanych rozwiązań...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248