NAJNOWSZE

Konsekwencje w VAT udostępnienia samochodów pracownikom

Nie można podzielić argumentacji skarżącej o braku obowiązku ewidencji z uwagi na problemy z rzeczywistym ustaleniem ilości zużytego przez pracowników paliwa na cele osobiste. Trudności z ustaleniem...

Opodatkowanie VAT nabywania wierzytelności w ramach cesji

Otóż analiza opisu zdarzenia przyszłego prowadzi do jednoznacznego stanowiska, że spółka będzie nabywać wierzytelności na własny rachunek i na własne ryzyko. Spółka w ramach tych czynności będzie...

Wydatki związane z używaniem samochodu służbowego

Wbrew zatem stanowisku organu świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania, także i ponoszenie wszystkich niezbędnych...

Opodatkowanie w związku z wystąpieniem ze spółki

Stanowisko prezentowane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika z obawy wnioskodawcy, że będzie podwójnie opodatkowany, po raz pierwszy – sukcesywnie w latach prowadzenia działalności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026