NAJPOPULARNIEJSZE

Skutki uchybień biura rachunkowego

Bez znaczenia jest okoliczność powierzenia, przygotowania i składania deklaracji podatnika w spornym okresie przez biuro rachunkowe. Skutki ewentualnych uchybień w zakresie wywiązywania się z...

Odmowa przeniesienia odpowiedzialności

Wydanie decyzji o odmowie przeniesienia odpowiedzialności podatkowej na podatnika jest na podstawie art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej niedopuszczalne. Jeżeli w ocenie organu podatnik nie ponosi winy za...

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Adam Mariański, Dariusz Strzelec, Beata Cieślak, Hubert Kryszczak, Stanisław Kubiak

Spis treści: 1. Realizm w podejściu do działań organów podatkowych - Adam Mariański, 2. Orzecznictwo NSA jako przyczyna przerzucania ciężaru dowodu na podatnika - Adam Mariański, 3. Obowiązki...

Usługi twórców i artystów wykonawców a VAT

Mariusz Chudzik

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi świadczone przez twórców i artystów wykonawców mieszczą się w zakresie przedmiotowym VATU, o ile mają charakter...

Reprezentacja spółki cywilnej w postępowaniu podatkowym

Wspólnik upoważniony do działania w imieniu spółki cywilnej na podstawie art. 866 KC mógł wystąpić w postępowaniu podatkowym jej dotyczącym za pośrednictwem pełnomocnika, którego ustanowił przed...

Interpretacja podatkowa dla spółki kapitałowej w organizacji

Agata Kozłowska-Szczerba, Patrycja Tomala

Pojawienie się możliwości zapytania organów podatkowych o wiążącą interpretację przepisów podatkowych stało się dobrodziejstwem i szansą na względną stabilność prawa podatkowego dla wielu podatników....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191