NAJPOPULARNIEJSZE

Egzekucja z nieruchomości. Część 2

Leszek Guzek

Etapy egzekucji Według art. 46 KC nieruchomościami są części po wierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich...

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Iwona Czauderna

Wprowadzenie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 7.1991 r. 1została znowelizowana; najnowsze zmiany wprowadzone zostały ustawą z 9.11.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od...

Egzekucja administracyjna zobowiązania podatkowego

Leszek Guzek

Stosownie do art. 2 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1 egzekucji administracyjnej podlegają m.in. następujące obowiązki: podatki, opłaty i inne należności, do których...

Ewidencja VAT a księga przychodów i rozchodów

Anna Kamińska

Rodzaje ewidencji dla potrzeb VAT - wprowadzenie Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług (dalej: VAT) to jeden z podstawowych obowiązków podatników VAT. Ustawa z dnia 8.1.1993 r....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248