NAJPOPULARNIEJSZE

Opodatkowanie spadku z Kanady

Tylko przyjęcie przez spadkobiercę całego przysługującego mu prawa do rzeczy i praw majątkowych stanowi o powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. (...) Jak trafnie wywiedziono...

Wartość nominalna a wartość rynkowa aportu

W konkretnym przypadku wniesienia przez spółkę do spółki kapitałowej (spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze) wkładu niepieniężnego w postaci certyfikatów inwestycyjnych, przychodem spółki będzie...

Komornik jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy

W art. 42e ust. 1 PDOFizU ustawodawca – jako odpowiadającego podatkowo płatnika – wskazuje komornika, który dokonuje za zakład pracy wypłat świadczeń określonych w art. 12 PDOFizU. Przyjęcie, w drodze...

Rozliczenie zwrotu nakładów na środki trwałe

Wskazać również należy, że do czasu otrzymania dopłaty podatnik w istocie ustalał odpisy amortyzacyjne od wysokości faktycznie poniesionych przez niego wydatków na nabycie (wytworzenie) środka...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 3214