NAJPOPULARNIEJSZE

Projekty racjonalizatorskie i opodatkowanie ich twórców

Artur Lewicki

Projekt racjonalizatorski może być istotnym narzędziem w tzw. planowaniu podatkowym. W artykule zaprezentowano istotę takiego projektu oraz zasady opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu profitów, co...

Zasada potrącalności podatku naliczonego

Wyrażona w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym fundamentalna zasada potrącalności podatku naliczonego powinna być pojmowana możliwie jak najszerzej i znajdować...

Zasada lex retro non agit a prawo podatkowe

W sytuacji, gdy w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług obowiązywał inny stan prawny niż w miesiącu, w którym podatnik złożył deklarację VAT-7 należy stosować przepisy...

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Paweł Toński

Dnia 30.11.2004 r. Prezydent podpisał ustawę z 18.11.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustawy (dalej: Ustawa Zmieniająca). Oznacza to, że...

Zbycie wierzytelności - konsekwencje podatkowe

Mariusz Chudzik

Niniejszy artykuł poświęcony jest skutkom podatkowym jakie wywiera czynność zbycia wierzytelności. Omówiono zarówno konsekwencje występujące po stronie zbywcy oraz nabywcy w zakresie podatku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191