NAJPOPULARNIEJSZE

Podatkowe aspekty procesów odzysku i recyklingu

Piotr Wnorowski, Michał Bernat

W artykule zostały przedstawione praktyczne zagadnienia procesu odzysku i recyklingu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych tych procesów. Od 1.1.2002 r. na przedsiębiorcach spoczywają...

Remont a modernizacja - zagadnienia podatkowe

Marek Pawlik

Rozróżnienie pomiędzy remontem a modernizacją środków trwałych w firmie jest ciągle przyczyną sporów z organami podatkowymi. Poniższy tekst jest próbą ustalenia kryterium rozróżnienia pomiędzy...

Sankcje w VAT wobec spółki cywilnej

Krystyna Dziedzic

Urząd skarbowy w trakcie kontroli stwierdził nieprawidłowości co skutkowało wydaniem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w VAT oraz decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie. Mam wątpliwość...

Pojęcie i rodzaje obrotu dewizowego

Wanda Wójtowicz

Wprowadzenie W obowiązującej od 1999 r. ustawie dewizowej1 dokonano wielu istotnych zmian w porównaniu do regulacji prawa dewizowego opartej na ustawie z 1994 r.2. Zmiany dotyczą zarówno materialnego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 3214