NAJPOPULARNIEJSZE

Konsekwencje zasady samoobliczenia w podatku VAT

Podatnik, z faktu niezwłocznego niewychwycenia przez organ podatkowy wadliwości dokonanego przez niego rozliczenia, nie może wywodzić dla siebie nieprzewidzianych przepisami prawa korzystnych skutków,...

Status podatnika VAT w obrocie nieruchomościami

Stella Brzeszczyńska

Na każdą transakcję zawieraną w obrocie nieruchomościami trzeba patrzeć przez pryzmat definicji podatnika VAT. Nie każdy sprzedający nieruchomość, prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego...

Procedura zawieszenia poboru akcyzy

Wojciech Maruchin

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji zawartych w polskich przepisach w zakresie opodatkowania akcyzą, dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy. Analizie zostały w nim...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155