NAJNOWSZE

Ulga na złe długi w przypadku zbycia należności

Artykuł 89a ust. 4 VATU (w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2013 r.) należy rozumieć w ten sposób, że – mając na uwadze zasady proporcjonalności i neutralności VAT – w przypadku gdy po złożeniu...

Abolicja podatku zapłaconego za granicą

Według ustanowionej przepisem art. 9 PDOFizU metody odliczeniu podlega kwota równa podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Skoro zgodnie z opisem stanu faktycznego zawartym we wniosku o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 3016