Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles

Stosowanie IP Box w odniesieniu do spółki komandytowej

Joanna Litwińska, Joanna Bielecka

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.1.2021 r., 0113-KDIPT2-2.4011.854.2020.2.KR Należy stwierdzić, że komandytariusz będący wspólnikiem spółki komandytowej po...

Ulga mieszkaniowa w przypadku rozwiązania umowy dożywocia

Nie budzi wątpliwości, że zawarcie umowy o dożywocie przez skarżącego w 2015 r. stanowiło odpłatne zbycie nieruchomości skutkujące przeniesieniem przez wnioskodawcę jako dożywotnika własności udziału...

Hybrydowa dwuinstancyjność postępowania podatkowego

Janusz Pater

Prawo do zaskarżania decyzji administracyjnych gwarantowane jest przepisem Konstytucji. Ordynacja podatkowa stanowi, że właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248