NAJPOPULARNIEJSZE

Spółki osobowe

Małgorzata Dymek, Ewa Błaszczak

Spis treści: 1. Rodzaje i ustrój spółek osobowych 2. Rachunkowość osobowych spółek handlowych 3. Spółka osobowa a podatek dochodowy 4. Określenie posiadanego udziału w spółce osobowej ...

Usługi twórców i artystów wykonawców a VAT

Mariusz Chudzik

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi świadczone przez twórców i artystów wykonawców mieszczą się w zakresie przedmiotowym VATU, o ile mają charakter...

Uzasadnienie decyzji podatkowej a gwarancje ochrony praw podatnika

Adam Mariański, Dariusz Strzelec

W pewnych sytuacjach brak uzasadnienia, czy też jego pozorność uniemożliwią weryfikacje rozstrzygnięcia organu I instancji i mogą stanowić podstawę uchylenia decyzji w toku postępowania instancyjnego...

Opodatkowanie dochodu z majątku wspólnego małżonków

Karolina Tetłak, Robert Krasnodębski

Ustawodawca przewidział pewne odrębności w sytuacji, gdy dochód osiągają osoby pozostające w stosunku współwłasności. Regulacja kwestii opodatkowania małżonków pozostających w ustroju wspólności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226