NAJPOPULARNIEJSZE

Odpowiedzialność płatnika (inkasenta)

Adam Ablewicz

Autor przedstawia wybrane zagadnienia w zakresie odpowiedzialności płatnika (inkasenta). W artykule koncentruje się na: zakresie odpowiedzialności płatnika, roszczeniach regresowych płatnika względem...

Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników -wybrane zagadnienia

Kaja Zaremba-Jesiotr, Maria Fałowska-Kupis, Renata Ślesicka, Dominika Dragan-Berestecka

Spis treści: 1. PRZYCHODY Z PRACY - POJĘCIE OGÓLNE 2. ŚWIADCZENIA KWALIFIKOWANE JAKO PRZYCHODY ZE STOSUNKU PRACY 3. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY 4. ŚWIADCZENIA Z...

Kaucja gwarancyjna w budownictwie a podatek VAT

Krystyna Dziedzic

W umowie o wykonanie robót budowlanych została ustanowiona kaucja gwarancyjna w celu zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych. Inwestor zatrzymał kaucję do czasu usunięcia usterek przez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142