NAJPOPULARNIEJSZE

VAT - zwrot różnicy podatku

Pojęcie sezonowość (art. 21 ust. 5 VATU) należy interpretować zgodnie z ogólnymi cechami tego rodzaju działalności, tj. jako działalność ograniczoną czasowo, o zmiennej dynamice z wyraźnymi...

Wydatki na spotkania integracyjne a koszty uzyskania przychodu

Elżbieta Puławska

W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się tzw. spotkania integracyjne, czyli spotkania pracowników i pracodawców (ich przedstawicieli), organizowane przez pracodawców zwykle z okazji zakończenie...

Rozliczanie mediów we wspólnocie mieszkaniowej

Stella Brzeszczyńska

Sposób rozliczania zakupu mediów przez wspólnoty mieszkaniowe od dawna budzi bardzo dużo sporów. Po części wynikają one z faktu, że w doktrynie zarysowały się dwa odrębne poglądy odnośnie do statusu...

Nakłady na budynek, jego sprzedaż i podatek VAT

Michał Szczypiór

Kilka lat temu nabyliśmy budynek z przeznaczeniem na wyłączne prowadzenie działalności gospodarczej. Z uwagi na prowadzone prace remontowe, nabyty budynek był traktowany jako środek trwały w budowie....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204