NAJPOPULARNIEJSZE

Sankcyjne stawki w podatkach majątkowych

Dariusz Strzelec

Ustawą z 18.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych1 do art. 7 PCCU dodano ust. 5, w którym przewidziano 20% stawkę podatku w...

Zasada informowania stron w postępowaniu podatkowym

Jolanta Kowalczyk, Anna Mazur

W niniejszym artykule przedstawiono problematykę informacji i wyjaśnień udostępnianych przez organy podatkowe, czyli obowiązku informowania strony, wobec której toczy się postępowanie podatkowe. ...

Wypłata dywidendy na rzecz powiernika

Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 16.6.2011 r., IPPB2/415-266/11-6/MK Dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych otrzyma podmiot, z którym wnioskodawca zawarł umowę trust...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248