NAJPOPULARNIEJSZE

Faktura niepotwierdzona kopią u sprzedawcy - glosa

Wojciech Morawski

Teza: Bezskuteczny jest argument zmierzający do wykazania staranności i działania w dobrej wierze przez podatnika, który otrzymał fakturę od kontrahenta, nieposiadającego kopii w rozumieniu § 54 ust....

Wspólnotowy Kodeks Celny

Tadeusz Senda

Najważniejszym źródłem prawa celnego w Unii Europejskiej jest Wspólnotowy Kodeks Celny, tj. Rozporządzenie Rady Nr 2913/92 z 12.10.1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC), określane...

Zasada lex retro non agit a prawo podatkowe

W sytuacji, gdy w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług obowiązywał inny stan prawny niż w miesiącu, w którym podatnik złożył deklarację VAT-7 należy stosować przepisy...

Premia za terminową zapłatę a VAT

Paweł Kuźmiak

Impulsem do napisania poniższego artykułu był następujący stan faktyczny: na mocy porozumień z dostawcami, w wypadku gdy kupujący za nabyte od nich towary płaci w terminie lub przed terminem zapłaty,...

Pojęcie infrastruktury towarzyszącej w ustawie o VAT

Paweł Kuźmiak

Celem artykułu jest wykładnia użytego w art. 146 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług sformułowania „obiekty infrastruktury towarzyszącej związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego”....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226