NAJPOPULARNIEJSZE

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Do 26.3.2002 r. nie istniał przepis, który uniemożliwiałby odliczenie podatku VAT przez podatnika, który nie posiadał potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Wyrok NSA z 3.9.2002 r., III SA 1061/01...

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego

Henryk Dzwonkowski

Udzielanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego budzi wiele kontrowersji. W artykule zostały przedstawione warunki jakie powinna spełniać taka informacja, aby była...

Ewidencjonowanie dla potrzeb VAT - pytania i odpowiedzi

Krystyna Dziedzic

W najbliższym czasie zamierzam rozpocząć moją pierwszą działalność gospodarczą: czy mogę prowadzić ewidencję dla potrzeb VAT w sposób elektroniczny? [...] Jakie są skutki nieprowadzenia lub...

Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji podatkowej

Leszek Guzek

Autor przedstawia warunki wzruszenia decyzji ostatecznej w sytuacji decyzji: nietworzącej prawa dla strony, tworzącej prawa dla strony bądź ustalającej (określającej) zobowiązanie. Pojęcie decyzji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204