NAJPOPULARNIEJSZE

Kontrola podatkowa w świetle ordynacji podatkowej

Jan Zdanowicz

Niniejszy artykuł w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z kontrolą podatkową, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ordynacji podatkowej. Wyjaśnia także relacje pomiędzy kontrolą...

VAT : import usług - wykładnia art. 4 pkt 5 ustawy

O imporcie usług w rozumieniu art. 4 pkt 5 VATU należy mówić także wówczas, gdy podatnik miał obowiązek przekazywania zapłaty poza granice Polski osobie mającej tam siedzibę lub miejsce zamieszkania,...

Umorzenie podatku od spadków i darowizn

Należy oczekiwać - i wymagać - od organu podatkowego, by udzielał stronie nieorientującej się w zawiłościach procedury stosownych informacji. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której strona korzysta z...

Odsetki za zwłokę od nienależnego zwrotu VAT

1. Otrzymany nienależnie zwrot podatku naliczonego VAT nie jest w swej istocie zaległością podatkową na gruncie przepisów ustawy z 19.12.1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. z 1993 r. Nr 108,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204