NAJPOPULARNIEJSZE

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego

Henryk Dzwonkowski

Udzielanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego budzi wiele kontrowersji. W artykule zostały przedstawione warunki jakie powinna spełniać taka informacja, aby była...

Sprostowanie oczywistej pomyłki po wniesieniu odwołania

Zawisłość sprawy w postępowaniu odwoławczym i związana z tym dewolucja kompetencji stanowią czasową przeszkodę dla skorzystania z trybu rektyfikacji (art. 215 OrdPU) zapadłej w niej wcześniej, lecz...

Najem nieruchomości komercyjnych w podatku dochodowym

Michał Thedy, Grzegorz Polok

Rozliczenie umów najmu nieruchomości komercyjnych (biurowych, magazynowych, handlowych itp.) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wydaje się nieskomplikowane. W obrocie występują jednak...

Spółki osobowe

Małgorzata Dymek, Ewa Błaszczak

Spis treści: 1. Rodzaje i ustrój spółek osobowych 2. Rachunkowość osobowych spółek handlowych 3. Spółka osobowa a podatek dochodowy 4. Określenie posiadanego udziału w spółce osobowej ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179