NAJPOPULARNIEJSZE

Kodeks celny - zatrzymanie towarów

Zatrzymanie towarów z urzędu lub na wniosek osoby uprawnionej, o jakim mowa w art. 57 § 2 lit. a) ustawy z 9.1.1997 r. - Kodeks celny (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.) oraz w § 7...

Niezapłacone odsetki

Stella Brzeszczyńska

Przepisy prawa cywilnego rozróżniają odsetki umowne i odsetki za zwłokę. Najogólniej rzecz ujmując o odsetkach umownych należnych za np. korzystanie z cudzego kapitału decydują strony kontraktu,...

Pojęcie infrastruktury towarzyszącej w ustawie o VAT

Paweł Kuźmiak

Celem artykułu jest wykładnia użytego w art. 146 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług sformułowania „obiekty infrastruktury towarzyszącej związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego”....

Spółki osobowe

Małgorzata Dymek, Ewa Błaszczak

Spis treści: 1. Rodzaje i ustrój spółek osobowych 2. Rachunkowość osobowych spółek handlowych 3. Spółka osobowa a podatek dochodowy 4. Określenie posiadanego udziału w spółce osobowej ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248