NAJPOPULARNIEJSZE

Podatkowe aspekty przewłaszczenia na zabezpieczenie

Andrzej Bernatek

Autor analizuje podatkowe skutki wykorzystania w obrocie gospodarczym instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie. Rozpatruje opodatkowanie tej instytucji w kontekście ustawy o opłacie skarbowej i...

Opłata skarbowa od czynności cywilnoprawnych - procedura

Stella Brzeszczyńska

Ostatnia zmiana zarządzenia Ministra Finansów regulującego procedurę pobierania i uiszczania opłaty skarbowej1 wprowadziła istotne zmiany w tym trybie. Wydawać by się mogło, że jest to zmiana...

Obrót uszlachetniający a VAT i cło

Tomasz Grunwald

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji celnych oraz podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w odniesieniu do obrotu uszlachetniającego w imporcie towarów. Na uwagę...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155