NAJPOPULARNIEJSZE

Remont a modernizacja - zagadnienia podatkowe

Marek Pawlik

Rozróżnienie pomiędzy remontem a modernizacją środków trwałych w firmie jest ciągle przyczyną sporów z organami podatkowymi. Poniższy tekst jest próbą ustalenia kryterium rozróżnienia pomiędzy...

Sankcje w VAT wobec spółki cywilnej

Krystyna Dziedzic

Urząd skarbowy w trakcie kontroli stwierdził nieprawidłowości co skutkowało wydaniem decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w VAT oraz decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie. Mam wątpliwość...

Grzywna w kodeksie karnym skarbowym - polemika

Aleksander Dąbrowski, Dariusz Malinowski

W publikacji “Grzywna w kodeksie karnym skarbowym” zamieszczonej w “Monitorze Podatkowym” Nr 8/2000 pan Paweł Tatarczak dokonał analizy instytucji grzywny na gruncie uregulowań ustawy z 10.9.1999 r. -...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204