NAJPOPULARNIEJSZE

Rażące naruszenie prawa - problemy interpretacyjne

Ryszard Kubacki

Niniejszy artykuł stanowi cenną próbę kompleksowego przedstawienia problemów interpretacyjnych dotyczących pojęcia “rażącego naruszenia prawa”. Zachęcamy gorąco do jego przeczytania. I. Wstęp 1....

Strona postępowania celnego

1. Agencja celna działająca w formie spółki cywilnej, która złożyła zabezpieczenie majątkowe należności celnych obciążających podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, wymierzonych temu...

Wymienialność waluty - wybrane zagadnienia

Lidia Klat-Wertelecka

W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrała w Polsce problematyka wymienialności złotówki. Wymienialność krajowej waluty na waluty obce jest jedną z istotnych przesłanek zapewniających...

Właściwość miejscowa w podatku VAT

Zmiana miejsca prowadzenia działalności dokonana po upływie roku podatkowego nie powoduje zmiany właściwości miejscowej urzędu skarbowego za okres objęty tym rokiem podatkowym. Wyrok SN z 9.7.2002 r.,...

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowej

Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowej nie stanowi czynności materialno-technicznej, lecz jest rozstrzygnięciem organu podatkowego według przepisów rozdziału 5 i 6 ustawy z 29.8.1997 r. -...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179