NAJPOPULARNIEJSZE

Pojęcie przychodu należnego w podatku dochodowym

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z 19.2.2008 r.1 Z uwagi na fakt, że ustawodawca na gruncie przepisów PDOPrU nie wprowadził definicji legalnej pojęcia przychodu „należnego”,...

Opodatkowanie PCC zmiany umowy spółki cywilnej

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna MF z 4. 7.2008 r.1 Zmiana umowy spółki cywilnej podlega opodatkowaniu PCC tylko wtedy, gdy powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania. Wkład do spółki polegający na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155