NAJPOPULARNIEJSZE

Czynny udział strony w postępowaniu podatkowym

Artur Nowak

W prezentowanej publikacji autor omawia zagadnienie udziału podatnika w postępowaniu podatkowym uregulowane w ordynacji podatkowej. Organy podatkowe zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w...

Opłata skarbowa od weksla

Ryszard Olewski

Problematyka opłaty skarbowej od wystawionego weksla pojawia się często w praktyce. Wątpliwości budzą zwłaszcza dwie kwestie: opłata skarbowa od weksla in blanco oraz opłata skarbowa od weksla, który...

Podatkowe aspekty przewłaszczenia na zabezpieczenie

Andrzej Bernatek

Autor analizuje podatkowe skutki wykorzystania w obrocie gospodarczym instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie. Rozpatruje opodatkowanie tej instytucji w kontekście ustawy o opłacie skarbowej i...

Zakłady pracy chronionej a VAT, cz. I

Juliusz Kamińsk, Juliusz Kamiński

Poniższy artykuł omawia ustawowe i pozaustawowe uregulowania dotyczące obowiązku podatkowego VAT zakładów pracy chronionej i ich kontrahentów. I. Wstęp Ustawa z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179