NAJPOPULARNIEJSZE

Czynny udział strony w postępowaniu podatkowym

Artur Nowak

W prezentowanej publikacji autor omawia zagadnienie udziału podatnika w postępowaniu podatkowym uregulowane w ordynacji podatkowej. Organy podatkowe zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w...

Dyskusyjne elementy statusu prawnego płatnika podatków, cz. I

Bogumił Brzezińsk, Bogumił Brzeziński

Przedstawiamy Państwu pierwszą część artykułu prof. Bogumiła Brzezińskiego analizującego prawny status płatnika podatków. Drugą opublikujemy w numerze marcowym. Zachęcamy do wnikliwego przeczytania...

Kontrola podatkowa w świetle ordynacji podatkowej

Jan Zdanowicz

Niniejszy artykuł w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z kontrolą podatkową, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ordynacji podatkowej. Wyjaśnia także relacje pomiędzy kontrolą...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226