NAJPOPULARNIEJSZE

Znaczenie instytucji przekazu przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Postanowienie Naczelnika I Mazowieckiego US w Warszawie z 24.4.2007 r.1 Instytucja przekazu jest instytucją prawną, którą może zastosować podatnik w celu rozliczenia istniejących zobowiązań i...

Ogłoszenie upadłości a opodatkowanie VAT

Zobowiązanie powstaje z mocy prawa bez względu na fakt złożenia (bądź nie) deklaracji. W sytuacji bowiem niezłożenia przez podatnika deklaracji bądź ustalenia przez organ wysokości zobowiązania...

Nieodpłatne świadczenia dla prezesa zarządu

Organy podatkowe, uznając, że nieodpłatne przekazanie prezesowi zarządu przez skarżącą spółkę składników majątku do używania w celu wykonania na jej rzecz usług w zakresie zarządzania jest...

Podpis tradycyjny w decyzji podatkowej

Lidia Klat-Wertelecka

Granicę między „podjęciem” decyzji podatkowej a jej „wydaniem” stanowi czynność polegająca na podpisaniu pisma zawierającego w swej treści rozstrzygnięcie w sprawie podatkowej. Odrębność czynności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142