NAJPOPULARNIEJSZE

Czynny udział strony w postępowaniu podatkowym

Artur Nowak

W prezentowanej publikacji autor omawia zagadnienie udziału podatnika w postępowaniu podatkowym uregulowane w ordynacji podatkowej. Organy podatkowe zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w...

Opłata skarbowa od weksla

Ryszard Olewski

Problematyka opłaty skarbowej od wystawionego weksla pojawia się często w praktyce. Wątpliwości budzą zwłaszcza dwie kwestie: opłata skarbowa od weksla in blanco oraz opłata skarbowa od weksla, który...

Konstytucyjność sankcji podatkowych

Henryk Dzwonkowski

Sankcje podatkowe są dla podatników dolegliwością finansową, a niekiedy decydują o bycie gospodarczym podatnika. Wątpliwości co do ich wprowadzenia i utrzymywania dotyczą nie tylko skutków...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248