Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Prawo podatkowe / Tax law

„Meta”-interpretacje Ministra Finansów

„Meta”-interpretacje Ministra Finansów

Jagoda Kondratowska

Interpretacje podatkowe w obecnym stanie prawnym nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa – co oczywiste ze względu na zamknięty katalog aktów prawnych o takim charakterze zawarty w art. 87...

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień

Rafał Bernat

Glosowany wyrok dotyczy odpowiedzialności karnej osoby prowadzącej zarobkowo księgi rachunkowe, która jednocześnie dokonywała czynności doradztwa podatkowego bez wymaganych uprawnień. W ocenie sądu...

Ewolucja ustaw podatkowych w latach 1989–2016

Ewolucja ustaw podatkowych w latach 1989–2016

Jagoda Kondratowska

Mimo upływu czasu oraz wielu doświadczeń system podatkowy w Polsce nadal nie jest idealny i wymaga ciągłego, ale jednocześnie mądrego i niespiesznego doskonalenia. Minęło ponad 25 lat od chwili, gdy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237