Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Prawo podatkowe / Tax law

Podatkowe aspekty rozliczeń tzw. crowdfundingu w Polsce

Podatkowe aspekty rozliczeń tzw. crowdfundingu w Polsce

Krzysztof Biernacki, Damian Staszak

Artykuł porusza problem rozliczenia podatkowego środków pieniężnych zgromadzonych w ramach crowdfundingu. Rozważania zawarte w artykule stanowią kompleksową analizę crowdfundingu z punktu widzenia...

Podatkowa neutralność połączenia odwrotnego

Podatkowa neutralność połączenia odwrotnego

Marcin Czerwiński, Przemysław Sołtysiak

Istotą połączenia odwrotnego (ang. downstream merger) jest przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną. Ani ustawy podatkowe, ani przepisy prawa handlowego nie zawierają szczególnych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248