Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Prawo podatkowe / Tax law

Fundamentalne cechy podatku od wartości dodanej - glosa

Dariusz Gibasiewicz

Wyrok ETS z 29.4.2004 r. (C-308/01) w sprawie GIL Insurance Ltd i inni v Comissioners of Customs & Excise W sytuacji takiej, jak będąca przedmiotem niniejszego postępowania: 1) podatek od składek...

„Mała” reforma systemu podatkowego

Stella Brzeszczyńska

Większość trudności i prawdziwych kłopotów podatników wynika z budowy przepisów, ich językowego niechlujstwa, braku precyzji, beztroskiego używania niezdefiniowanych pojęć, niekonsekwencji, która...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226