Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Prawo podatkowe / Tax law

Nadpłata w ujęciu funkcjonalnym

Nadpłata w ujęciu funkcjonalnym

Jolanta Gorąca

Nadpłata podatkowa nie jest instytucją samodzielną, nie może istnieć w oderwaniu od zobowiązania podatkowego i obowiązku podatkowego. W artykule omówiono powstawanie, wymiar i wykonywanie tego...

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Jan Marczyński, Agata Cebera

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 10.5.2012 r.1 dokonał oceny zgodności z prawem unijnym przepisów polskiego prawa podatkowego, nakładających obowiązek podatkowy w przypadku...

Odmowa nadania NIP

W toku postępowania o nadanie NIP organy nie są uprawnione do badania, czy pod wskazanym adresem wykonywane są (lub mogą być wykonywane) funkcje zarządcze spółki. Również okoliczność, że pod wskazanym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226