Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Prawo podatkowe / Tax law

Nadpłata w ujęciu funkcjonalnym

Nadpłata w ujęciu funkcjonalnym

Jolanta Gorąca

Nadpłata podatkowa nie jest instytucją samodzielną, nie może istnieć w oderwaniu od zobowiązania podatkowego i obowiązku podatkowego. W artykule omówiono powstawanie, wymiar i wykonywanie tego...

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Jan Marczyński, Agata Cebera

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 10.5.2012 r.1 dokonał oceny zgodności z prawem unijnym przepisów polskiego prawa podatkowego, nakładających obowiązek podatkowy w przypadku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237