Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Prawo podatkowe / Tax law

Znaki towarowe w polskim prawie podatkowym

Znaki towarowe w polskim prawie podatkowym

Jacek Obidowski

W artykule omówiono podatkowe aspekty obrotu znakami towarowymi. Zasady opodatkowania VAT, podatkiem dochodowym, naliczania kosztów uzyskania oraz konsekwencje podatkowe umów o korzystanie z praw...

Opodatkowanie odszkodowania za dyskryminację w pracy

Skarżący jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien opodatkować odszkodowanie za szkodę majątkową, polegającą na utracie spodziewanych korzyści w postaci dodatkowego wynagrodzenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248