Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Prawo podatkowe / Tax law / Artykuły

Znaki towarowe w polskim prawie podatkowym

Znaki towarowe w polskim prawie podatkowym

Jacek Obidowski

W artykule omówiono podatkowe aspekty obrotu znakami towarowymi. Zasady opodatkowania VAT, podatkiem dochodowym, naliczania kosztów uzyskania oraz konsekwencje podatkowe umów o korzystanie z praw...

Nadpłata w ujęciu funkcjonalnym

Nadpłata w ujęciu funkcjonalnym

Jolanta Gorąca

Nadpłata podatkowa nie jest instytucją samodzielną, nie może istnieć w oderwaniu od zobowiązania podatkowego i obowiązku podatkowego. W artykule omówiono powstawanie, wymiar i wykonywanie tego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131