Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Prawo podatkowe / Tax law / Artykuły

Podatkowe aspekty rozliczeń tzw. crowdfundingu w Polsce

Podatkowe aspekty rozliczeń tzw. crowdfundingu w Polsce

Krzysztof Biernacki, Damian Staszak

Artykuł porusza problem rozliczenia podatkowego środków pieniężnych zgromadzonych w ramach crowdfundingu. Rozważania zawarte w artykule stanowią kompleksową analizę crowdfundingu z punktu widzenia...

Podatkowa neutralność połączenia odwrotnego

Podatkowa neutralność połączenia odwrotnego

Marcin Czerwiński, Przemysław Sołtysiak

Istotą połączenia odwrotnego (ang. downstream merger) jest przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną. Ani ustawy podatkowe, ani przepisy prawa handlowego nie zawierają szczególnych...

Wywiad gospodarczy – jak uniknąć karuzeli podatkowej

Wywiad gospodarczy – jak uniknąć karuzeli podatkowej

Katarzyna Sulima

Każdy przedsiębiorca dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych potencjalnie jest narażony na ryzyko nieświadomego uczestnictwa w przestępczym procederze karuzeli podatkowej, tj. łańcucha powiązań...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248