Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Prawo karne skarbowe / Penal revenue law

Odpowiedzialność karna skarbowa płatnika i inkasenta

Mirosław Michna

Niniejszy artykuł porządkuje i systematyzuje wiadomości dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej płatnika i inkasenta, zawierając pewne informacje dotyczące orzecznictwa sądowego w tym zakresie....

Grzywna w kodeksie karnym skarbowym

Paweł Tatarczak

Grzywna stanowi szczególny rodzaj sankcji przewidzianej przy odpowiedzialności karnej skarbowej. W zakresie przestępstw skarbowych kodeks karny skarbowy wprowadził nowe rodzaj grzywny, której wymiar...

Mandat karny za wykroczenia skarbowe

Kazimierz Szczepański

Wprowadzenie Od 17.10.1999 r. o winie i karze sprawcy orzekać może tylko sąd. Od tej zasady ustawa z 10.9.1999 r. - Kodeks karny skarbowy1 przewiduje wyjątek. Dotyczy on postępowania mandatowego...

Grzywna w kodeksie karnym skarbowym - polemika

Aleksander Dąbrowski, Dariusz Malinowski

W publikacji “Grzywna w kodeksie karnym skarbowym” zamieszczonej w “Monitorze Podatkowym” Nr 8/2000 pan Paweł Tatarczak dokonał analizy instytucji grzywny na gruncie uregulowań ustawy z 10.9.1999 r. -...

"Majątkowe" środki karne w KKS

Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki

Wprowadzenie Współczesne ustawodawstwa kierują się tym, aby po pełnianie przestępstw uczynić nieopłacalnym, nie tylko poprzez wymierzanie kar, ale także w drodze pozbawiania sprawców korzyści, jakie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142