Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Prawo karne skarbowe / Penal revenue law

Przestępstwa i wykroczenia podatkowe

Wanda Wójtowicz

W miarę rozwoju gospodarki rynkowej w Rzeczypospolitej Polskiej następuje, niestety, także wzrost przestępczości podatkowej. W związku z tym powstaje wiele wątpliwości w zakresie stosowania przepisów...

Zasady kwalifikacji prawnej przestępstw i wykroczeń skarbowych

Wiesław Nuszkiewicz

Kwalifikacja prawna przestępstw i wykroczeń skarbowych nie należy do czynności łatwych, ze względu na ogólny, często nawet blankietowy charakter większości przepisów szczegółowych UKS, przewidujących...

Odpowiedzialność karna skarbowa płatnika i inkasenta

Mirosław Michna

Niniejszy artykuł porządkuje i systematyzuje wiadomości dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej płatnika i inkasenta, zawierając pewne informacje dotyczące orzecznictwa sądowego w tym zakresie....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087