Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Prawo karne skarbowe / Penal revenue law

Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej

Andrzej Melezini, Wojciech Stachurski, Dariusz M. Zalewski

W artykule omówione zostały najważniejsze zmiany przepisów regulujących działalność kontroli skarbowej, które obowiązują od 30.7.2010 r. Autorzy opatrzyli je swoim komentarzem, zwracając uwagę na ich...

Czynny żal w prawie karnym skarbowym

Hubert Skwarczyński

Popełnienie deliktu skarbowego samo przez się nie musi doprowadzić do poniesienia odpowiedzialności przewidzianej w przepisach kodeksu karnego skarbowego. W pewnych sytuacjach konsekwencji czynu...

Nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego

Anna Szewczyk

Będąca przedmiotem niniejszego opracowania nowelizacja KKS, wprowadzona ustawą z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw1, zmieniła ok. 70% przepisów KKS i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087