Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Postępowanie sądowoadministracyjne / Administrative and judicial proceedings

Skarga kasacyjna - ocena rozwiązań i praktyki orzeczniczej

Adam Mariański

Zasadnicze problemy związane z funkcjonowaniem przepisów regulujących zasady wnoszenia i rozpatrywania skargi kasacyjnej po roku obowiązywania tych regulacji1 były już przedmiotem rozważań na łamach...

Niezbędne koszty postępowania kasacyjnego

W postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi kasacyjnej, wynagrodzenie radcy prawnego za czynności, które nie zostały wymienione w § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.9.2002...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155