Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Postępowanie sądowoadministracyjne / Administrative and judicial proceedings

Podstawy kasacyjne

Przytoczenie podstaw kasacyjnych, rozumiane jako wskazanie przepisów, które – zdaniem wnoszącego skargę kasacyjną – zostały naruszone przez WSA, nakłada na NSA, stosownie do art. 174 pkt 1 i 2 oraz...

Aktualizacja tytułu wykonawczego

Marek Szubiakowski

W artykule omówiono wątpliwości wynikające z przepisu § 9 ust. 1c rozporządzenia Ministra Finansów z 22.11.2001 r . Wskazany przepis budzi wiele wątpliwości, które dotyczą sposobu uregulowania skutków...

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym

W postępowaniu kasacyjnym, wszczętym na skutek wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego skargę, dopuszczalne jest wstrzymanie wykonania decyzji na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226