Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Postępowanie sądowoadministracyjne / Administrative and judicial proceedings / Artykuły

Doręczenie pełnomocnikowi na adres elektroniczny

Doręczenie pełnomocnikowi na adres elektroniczny

Mateusz Gogol

SUMMARY E-mail service to an agent The purpose of this article is to present the rules of service of process to an agent to an e-mail address in a situation when they did not provide the address....

Hybrydowa dwuinstancyjność postępowania podatkowego

Janusz Pater

Prawo do zaskarżania decyzji administracyjnych gwarantowane jest przepisem Konstytucji. Ordynacja podatkowa stanowi, że właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248