Monitor Podatkowy / Artykuły / Articles / Podatki lokalne / Council taxes

Szkoły wyższe - podatek od nieruchomości

W stanie prawnym obowiązującym w okresie od października 1999 r. do 31 maja 2001 r. wynajęcie lokalu przez szkołę wyższą przedsiębiorcy, na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,...

Zmiany w podatkach samorządowych

Stella Brzeszczyńska

Z 1.1.2003 r. weszły w życie zmienione przepisy z zakresu podatków stanowiących dochody gmin. Znowelizowano ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku od spadków i darowizn,...

Grunt leśny a podatek od nieruchomości

Grunty lasu ochronnego (art. 15 pkt 6 ustawy z 28.9.1991 r. o lasach - tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.) mogą być uznane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 3 PLokU za...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204